Talathi Bharti Hall Ticket | तलाठी भर्ती प्रवेशपत्र डाऊनलोड करा.

Jilladhikari-karyalay-Nanded-Bharti-2023

Talathi Bharti Hall Ticket Talathi Bharti Hall Ticket :महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील तलाठी (गट क) संवर्गाचे सरळसेवा पदभरती बाबतची जाहिरात क्र. ४५/२०२३ दि.२६/९६/२०२३ प्रसिद्ध करणेत आलेली आहे. सदर तलाठी भरती परीक्षेकरिता TCS कंपनीकडून तारखा निश्चित करणेत आलेल्या आहेत. सदर परिक्षा दि.१७ ऑगस्ट २०२३ ते दि. १४ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत १९ दिवस असेल सदर परिक्षा … Read more