Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023 |उल्हासनगर महानगरपालिका मध्ये भर्ती.

Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023

Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023 :Ulhasnagar Municipal Corporation ने अलीकडेच एकूण 29 रिक्त पदांची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. हे पात्र उमेदवारांसाठी संस्थेतील एक फायदेशीर कारकीर्द मिळविण्याची सुवर्ण संधी सादर करते. इच्छुक आणि पात्र व्यक्तींना प्रदान केलेल्या सूचनांचे पालन करून आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे सोबत पाहिजे मुलाखती साठी. ही संधी गमावू नये म्हणून, अर्जदारांनी ( दर सोमवारी  दुपारी 12.00 ते सायं. 05.00 वाजेपर्यंत ) साठी निर्धारित केलेल्या मुलाखती ची तारीख आहे .

भरती प्रक्रिया आदरणीय संस्थेत सामील होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना आशादायक संधी देते. निर्दिष्ट पात्रता निकष पूर्ण करणार्‍या उमेदवारांसाठी रिक्त जागा खुल्या आहेत. अर्जाची प्रक्रिया, आवश्यक पात्रता आणि इतर आवश्यक तपशील समजून घेण्यासाठी इच्छुकांनी अधिसूचनेत दिलेल्या संपूर्ण माहितीचे पूर्णपणे पुनरावलोकन केले पाहिजे.

 National Urban Health Mission (NUHM ही एक प्रतिष्ठित संस्था आहे जी कामाचे समृद्ध वातावरण आणि वाढीच्या अनेक संधी प्रदान करण्यासाठी ओळखली जाते. निवडलेल्या उमेदवारांना डायनॅमिक टीमसोबत काम करण्याची आणि संस्थेच्या यशात योगदान देण्याची संधी मिळेल.

ही संधी तुमच्या हातून जाऊ देऊ नका! तुमच्याकडे आवश्यक पात्रता आणि उत्साह आहे असे तुम्हाला वाटत असल्यास,  NUHM Ulhasnagar भाग बनण्याची तुमची संधी सुरक्षित करण्यासाठी आत्ताच अर्ज करा. तुमचा अर्ज काळजीपूर्वक तयार करा आणि नमूद केलेल्या अंतिम मुदतीपूर्वी सबमिट करा. महाराष्ट्रातील एका आघाडीच्या संस्थेसोबत करिअरच्या आशादायी प्रवासाला सुरुवात करण्याची ही संधी मिळवा.

Ulhasnagar-Mahanagarpalika-Bharti-2023

Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023

 • एकूण पोस्ट: ➡️ 29 पोस्ट
 •  पोस्टचे नाव -फिजिशियन (औषध), प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, नेत्ररोग तज्ञ, त्वचारोग तज्ञ, मानसोपचार तज्ञ, ईएनटी विशेषज्ञ, सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ, एपिडेमोलॉजिस्ट, पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी, अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी
 • नौकरी चे ठिकाण : ➡️उल्हासनगर,ठाणे
 • वेतन मानधन- रु. 30.000/-ते रु. 75.000/- { प्रती महिना }
 •  पात्रता– शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकते नुसार आहे . ( मूळ जाहिरात वाचावी )
 •  वयोमर्यादा –  70 वर्ष पेक्षा कमी
 • अर्ज करण्याची  पद्धत  – मुलाखत
 • मुलाखाती चा पत्ता➡️ वैद्यकीय आरोग्य विभाग, उल्हासनगर महानगर पालिका, उल्हासनगर-३
 • मुलाखाती ची तारीख  दर सोमवारी  दुपारी 12.00 ते सायं. 05.00 वाजेपर्यंत

Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023 – पदे

पद संख्या ⬇️ पदांची नावे -⤵️ शैक्षणिक पात्रता
02 पदे➡️वैद्य (औषध)
(Physician (Medicine)
MD, Medicine / DNB
01 पद➡️प्रसूती आणि स्त्रीरोग तज्ञ
(Obstetrics & Gynecologists)
MD. MS Gyn / DGO / DNB
02 पदे➡️बालरोगतज्ञ
(Pediatrician)
MD Paed / DCH / DNB
⬆️⬆️प्रत्येकातून एकदा भेट द्यावी आठवडा रु. 2000 ⬆️
असेल निश्चित रक्कम म्हणून दिले प्रति भेट +
रु. 100 प्रति रुग्णाची तपासणी केली त्याची
/तिची खासियत जास्तीत जास्त रु. 5000
भेट
⬆️⬆️
⬇️⬇️प्रत्येकातून एकदा भेट द्यावी पंधरवडा. रु. 2000 ते⬇️
निश्चित केल्याप्रमाणे पैसे द्यावे प्रति भेटीची रक्कम + रु.
100 प्रति रुग्ण त्याची/तिची तपासणी केली
कमाल ते विशेष रु. 5000/- भेट द्या.⬇️
⬇️⬇️
03 पदे➡️नेत्ररोग तज्ञ,
(Ophthalmologist)
MS Ophthalmologist / DOMS
03 पदे➡️त्वचारोगतज्ज्ञ
(Dermatologist)
MD ( Skin / VD ) DVD,DVB
02 पदे➡️मानसोपचारतज्ज्ञ
(Psychiatrist)
MD Psychiatrist / DMP / DMB
03 पदे➡️ENT विशेषज्ञ
(ENT Specialist)
MS ENT / DORL / DNB
उल्हासनगर महानगरपालिका अंतर्गत नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रा करिता कंत्राटी त्तवावर तात्पुरत्या स्वरूपात खालीलप्रमाणे रिक्त पदे भरावयाची आहेत. त्यांचे पदनाम, पदसंख्या शैक्षणिक अर्हता व मानधन खालीलप्रमाणे.⤵️
पद संख्या ⬇️ पदांची नावे -⤵️ शैक्षणिक पात्रता
01 पद➡️सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ
(Microbiologist)
MD Microbiology MCI/ MMC
कौन्सिल कडील नोंदणी अनिवार्य
01 पद➡️एपिडेमोलॉजिस्ट
(Epidemiologist)
Any Medical Graduate with
MPH/MHA/MBA in Health MCI/ MMC
कौन्सिल कडील नोंदणी अनिवार्य
05 पदे➡️पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी
(Full Time Medical Officer)
MBBS
MCI/ कौन्सिल कडील नोंदणी अनिवार्य
06 पदे➡️अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी
(Part Time Medical Officer)
MBBS
MCI/MMC कौन्सिल कडील नोंदणी अनिवार्य

Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023: – साठी महत्वाच्या तारीख

अर्ज करण्याची पद्धत – मुलाखात
मुलाखाती ची तारीख : ➡️ दर सोमवारी  दुपारी 12.00 ते सायं. 05.00 वाजेपर्यंत
उल्हासनगर महानगरपालिका वैद्यकीय आरोग्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान कार्यक्रम (NUHM) अंतर्गत सदर पदावर कायमपणाचा हक्क राहणार नाही तसेच या पदांसाठी शासनाचे सेवा नियम लागु राहणार नाहीत. तसेच अर्जदाराला शासकीय नियमित सेवेत सामावून घेणे किंवा शासनामार्फत सेवा संरक्षण किंवा त्यासंबंधी दावा करण्याचा अधिकार राहणार नाही.
अर्जदारास एकापेक्षा जास्त पदांकरीता अर्ज करावयाचा असल्यास प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करावेत
अर्जदार हा शारीरीक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा तसेच अर्जदाराविरुध्द कोणतेही फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नसावा
वरील पदांकरीता शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त/स्वेच्छा सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अर्ज सादर करीत असल्यास त्यांनी शासकीय सेवेत रुजू झालेचा दिनांक, कार्यकाळ, पदनाम, पदस्थापनेचे ठिकाण व सेवानिवृत्त झालेले वर्ष, सेवा निवृत्तीच्या दिनांकास मिळालेले अंतिम वेतन व सेवा निवृत्ती नंतर देय असलेले वेतन (पेन्शन) याबाबतची संपुर्ण माहिती अर्जामध्ये नमुद करावी व संबंधीत कागदपत्र सोबत सादर करावीत.

म्हत्वाचे कागदपत्रे व प्रमाणपत्र सोबत असणे आवश्क आहे

➡️क्षैक्षणीक अर्हतेबाबतची प्रमाणपत्रे व गुणपत्रिका जातीचे प्रमाणपत्र
➡️ शाळा सोडल्याचा/जन्मतारखेचा दाखला
➡️ पासपोर्ट आकाराचे = फोटो .
➡️ शासकीय अनुभव असलेले प्रमाणित केलेले अनुभव प्रमाणपत्र

➡️महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल नोंदणी तसेच नुतनीकरण प्रमाणपत्र

Ulhasnagar Mahanagarpalika recruitment 2023 – साठी महत्वाच्या लिंक

अधिकृत वेबसाईट
जाहिरात येथे क्लिक करा

NUHM Ulhasnagar recruitmentसाठी अर्ज कसा करायचा ?

जाहिराती सोबत प्रसिध्द करण्यात येत असलेल्या विहीत नमुण्यातील अर्ज त्यामधील

 • तपशील माहिती सुस्पष्टपणे नमुद करुन सादर करावा.
 • अर्जासोबत स्वतः चे नाव व पत्ता नमुद केलेले 24 से. मी. x 11 से. मी. आकाराचा 30
 • रुपयेचे पोष्टाचे तिकिट लावलेला लिफाफा जोडावा.
 • उमेदवराने त्याचे अलीकडील काळातील छायाचित्र/फाटो आवेदनपत्रावर विहीत जागी

स्वसाक्षांकित करून घट्ट चिकटावे.

 • शैक्षणिक अर्हतेच्या प्रमाणपत्राच्या स्वसाक्षांकित प्रती अर्जासोबत जोडाव्यात.
 • सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनी अर्जासोबत जातीच्या प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत
 • स्वसाक्षाक्ति करुन जोडावी
 • अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे सन 2023-24 या वर्षाचे नोन क्रिमिलीअर प्रमाणपत्रा
 • स्वसाक्षांकित प्रत अर्जासोबत जोडावी
 • रहिवासी पुरावा (रेशनकार्ड/निवडणूक ओळखपत्र/आधारकार्ड / तहसिलदार (यानी निर्गमित केलेले रहिवासी प्रमाणपत्र) सपैकी एक रहिवासी पुरावा स्वसाक्षांकित करून अर्जासोबत जोडावा,
 • व्यासंबंधी दाखला (जन्माचा दास्वसाक्षांकित प्रती)

Daily Job Update साठी A1_NOUKRI WHATSAPP लोगो वरती क्लिक करा.

A1-NOUKRI-WHATSAPP-GROUP

Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023– Overview

Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023 : Recently Released Notification for Total 29 Vacancies. It presents a golden opportunity for qualified candidates to gain a lucrative career in the organization. Interested and eligible individuals are encouraged to apply offline by following the instructions provided and submitting all required documents and certificates. In order not to miss this opportunity, applicants should ensure the interview set for every Monday 12.00.AM To 05.00.AM

 • Total Posts: ➡️29 Posts
 • Post Name – ➡️Physician (Medicine), Obstetrician and Gynaecologist, Paediatrician, Ophthalmologist, Dermatologist, Psychiatrist, ENT Specialist, Microbiologist, Epidemiologist, Full Time Medical Officer, Part Time Medical Officer
 • Job Location – ➡️ ulhasnagar, Thane
 • Salary / Remuneration : Rs. 30.000/- To RS.75.000 per month,
 • Qualification Read Full Advertizement
 • Age Limit – upper age limit is 70 years.
 • Mode of Application – Interview
 • interview Address- Department of Medical Health, Ulhasnagar Municipal Corporation, Ulhasnagar-3
 • interview Date –every Monday 12.00.AM To 05.00.AM

Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023: Important Links

Mode of Application – Interview
Walk- in Interview Date : ➡️every Monday 12.00.AM To 05.00.AM

The following documents and certificates must be accompanied by-

➡️Certificates regarding educational qualification and mark sheet caste certificate
➡️ School Leaving/Date of Birth Certificate
➡️ Passport size = Photo.
➡️ Certified Experience Certificate with Government Experience

How to apply for ? : Ulhasnagar Mahanagarpalika Bharti 2023

Application in the prescribed format which is being published along with the advertisement

Details should be presented clearly.
24 sec. I. x 11 cm. I. Size 30
Enclose envelope with postage stamp of Rs.
The candidate shall affix his/her recent photograph/photo on the application form
Self-verify and stick tightly.

Self attested copies of educational qualification certificate should be attached with the application.
Photocopy of caste certificate along with application by all backward category candidates
Add self-identification
Non-Criminal Certificates for the year 2023-24 for all Backward Class candidates other than Scheduled Castes/Scheduled Tribes not falling under Advanced and Advanced Groups
Self attested copy should be attached with the application
Residence Proof (Ration Card/Electoral Identity Card/Aadhaar Card/Tehsildar (i.e. Resident Certificate issued) One of the residence proofs should be self-attested and attached with the application,
Birth Certificate (Attested Copy of Birth)