ZP Satara Bharti 2023|जिल्हा परिषद सातारा मध्ये ९७२ पदांसाठी भरती |

ZP Satara Bharti 2023

ZP Satara Bharti 2023:भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. एकूण 972 पदे रिक्त आहेत. जे उमेदवार या पदांसाठी पात्र आहेत ते ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. सर्व पात्र आणि इच्छुक उमेदवार सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांसह दिलेल्या निर्देशानुसार या पदासाठी अर्ज करतात. अर्जदाराने शेवटच्या तारखेपूर्वी अर्ज करावा. या पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख   25/08/2023 आहे. उमेदवारांनी या भरतीसंदर्भात खाली दितेती संपूर्ण माहिती वाचा.

ZP-Satara-Bharti-2023

ZP Satara Bharti 2023

 • एकूण पोस्ट: 972 पोस्ट
 •  पोस्टचे नाव – आरोग्य पर्यवेक्षक, आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला), औषध निर्माण अधिकारी, कंत्राटी ग्रामसेवक, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा.पा.पु.), कनिष्ठ अभियंता (विद्युत), कनिष्ठ आरेखक, कनिष्ठ लेखाधिकारी, , पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, वरिष्ठ सहाय्यक , वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, विस्तार अधिकारी (कृषि), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी(सांख्यकी), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम / लघुपाटबंधारे).
 • वेतन / मानधन :. 19,900/- ते रु. 1,12,400/- प्रती महिना.
 • नौकरी चे ठिकाण – [icon name=”arrow-right” prefix=”fas”]सातारा
 •  पात्रता– शैक्षणिक पात्रता पदांच्या आवश्यकते नुसार आहे . ( मूळ जाहिरात वाचावी )
 •  वयोमर्यादा –   खुला प्रवर्ग Rs. 1000 /- आणि ( ST/SC/PWBD ) Rs.900/-
 • अर्ज करण्याची  पद्धत  – ऑनलाइन
 • अर्ज प्रक्रिया सुरु होण्याची तारीख : दि. /०८/२०२३
 •  अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे:  दि .२५/ ०८ / २०२३

ZP Satara recruitment 2023 साठी महत्वाच्या लिंक

अधिकृत वेबसाईट
जाहिरात येथे क्लिक करा
आनलाईन अर्ज करा
[icon name=”door-open” prefix=”fas”]लॉग इन

Daily Job Update साठी A1_NOUKRI WHATSAPP लोगो वरती क्लिक करा.

A1-NOUKRI-WHATSAPP-GROUP

ZP Satara Bharti 2023 पदे

पद संख्या पदांची नावे
01 पदे Health Supervisor( आरोग्य पर्यवेक्षक )
76 पदे Health Sevak (Male) 40%( आरोग्य सेवक (पुरुष) )
170 पदे Health Sevak (Male) 50%( आरोग्य सेवक (पुरुष) )
353 पदे Health Sevak (Female)(आरोग्य सेवक (महिला))
35 पदे Pharmacist( औषध निर्माण अधिकारी )
101 पदे Contract Gram Sevak( कंत्राटी ग्रामसेवक)
32 पदे Junior Engineer (Civil / G.P.P.)( कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा.पा.पु.) )
01 पदे Junior Engineer (electrical),( कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) )
02 पदे Junior Draftsman( कनिष्ठ आरेखक )
04 पदे Junior Accounts Officer(कनिष्ठ लेखाधिकारी )
69 पदे Junior Assistant ( कनिष्ठ सहाय्यक )
07 पदे Junior Assistant Accounts(कनिष्ठ सहाय्यक लेखा )
03 पदे Supervisor ( पर्यवेक्षिका )
42 पदे Livestock Supervisor(पशुधन पर्यवेक्षक )
04 पदे Laboratory Technician,(प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ )
02 पदे Senior Assistant ( वरिष्ठ सहाय्यक)
10 पदे Senior Accounts Assistant(वरिष्ठ सहाय्यक लेखा )
01 पदे Extension Officer (Agriculture)(विस्तार अधिकारी (कृषि)
02 पदे Extension Officer (Education(विस्तार अधिकारी (शिक्षण) (वर्ग ३श्रेणी२ )
05 पदे Extension Officer(statistical)(विस्तार अधिकारी )(सांख्यकी)
52 पदे Civil Engineering Assistant (स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक
(Construction / Minor Irrigation) (बांधकाम / लघुपाटबंधारे) )
एकूण – 972 पदे

ZP Satara Bharti 2023:( साठी शैक्षणिक पात्रता )

पदे शैक्षणिक पात्रता
Health Supervisor
( आरोग्य पर्यवेक्षक )
ज्यांनी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची विज्ञान शाखेची पदवी
धारण केले असेल आणि ज्यांनी बहुउद्देशीय
आरोग्य कर्मचान्यांसाठी असणारा महिन्याचा
पाठ्यक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केलेला असेल
उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक करण्यात येईल.
Health Sevak (Male) 40%
( आरोग्य सेवक (पुरुष) )
विज्ञान विषय घेवुन माध्यमिक शालांत
परीक्षा उत्तीर्ण झालेले उमेदवार.
ज्यांनी बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचान्यांसाठी
असणारा १२ महिन्याचा मुलभूत पाठयक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण
केलेला नसेल तर अशा उमेदवारांनी सदर प्रशिक्षण नियुक्ती
नंतर तीन संधीत यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक राहिल.
Health Sevak (Male) 50%
( आरोग्य सेवक (पुरुष) )
 विज्ञान विषय घेवून माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण झालेले
उमेदवार,
राष्ट्रीय मलेरिया प्रतिरोध कार्यक्रमांतर्गत हंगामी क्षेत्र कर्मचारी
म्हणुन २० दिवसांचा अनुभव धारकांना प्राधान्य देण्यात येईल.
ज्यांनी बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचा-यांसाठी
असणारा १२ महिन्याचा मुलभूत पाठयक्रम |
यशस्वीरित्या पूर्ण केलेला नसेल तर अशा
उमेदवारांनी सदर प्रशिक्षण नियुक्ती नंतर
तीन संधीत यशस्वीरित्या पूर्ण करणे आवश्यक राहिल.
Health Sevak (Female)(आरोग्य सेवक (महिला)) ज्यांची अर्हता प्राप्त साह्यकारी प्रसाविका आणि
महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेमध्ये किंवा विदर्भ
परिचर्या परिषदेमध्ये नोंदणी झालेली असेल किंवा
अशा नोंदणीसाठी जे पात्र असतील.
Pharmacist( औषध निर्माण अधिकारी )औषध निर्माण शास्त्रातील पदवी किंवा पदविका
धारण करणारे आणि औषध शाळा अधिनियम १९४८
खालील नोंदणीकृत औषध निर्माते असलेले उमेदवार
Contract Gram Sevak( कंत्राटी ग्रामसेवक)किमान उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र किंवा तुल्य अर्हता
परीक्षेत किमान ६० % गुणांसह उत्तीर्ण किंवा शासन मान्य
संस्थेची अभियंत्रिकी पदविका (तीन वर्षाचा अभ्यासक्रम)
किंवा शासन मान्य संस्थेची समाजकल्याणची पदवी
(बी एस डब्ल्यु) किंवा माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र
परीक्षा किंवा तुल्य महंता आणि कृषि पदविका दोन वर्षाचा
अभ्यासक्रम किंवा कृषि विषयाची पदवी किंवा उच्च
अर्हता धारण करणाऱ्या किंवा समाजसेवेचा अनुभव
आणि ग्रामीण अनुभव असलेले उमेदवारांना अधिक पसंती
संगणक हातळणी वापराबाबत माहिती
तंत्रज्ञान संकलनालयाने वेळोवेळी विहित केलेली परीक्षा
उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र धारण कर आवश्यक राहील.
Junior Engineer (Civil / G.P.P.)( कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य / ग्रा.पा.पु.) )स्थापत्य अभियांत्रिकी या विषयातील
मान्यताप्राप्त पदवी किंवा पदविका |
तीन वर्षाचा पाठक्रम किंवा तुल्य अर्हता धारण
करत असतील असे उमेदवार
Junior Engineer (electric),( कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) ) विद्युत अभियांत्रिकी या विषयातील मान्यताप्राप्त पदवी किंवा
पदविका (तीन वर्षांचा पाठयक्रम) किंवा तुल्य अर्हता
धारण करत असतील असे उमेदवार
Junior Draftsman( कनिष्ठ आरेखक )माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र झालेले
असतील किंवा तुल्य अर्हता धारण करीत
असतील आणि ज्यांनी शासनाने मान्यता दिलेला स्थापत्य
आरेखकाचा क्रमशस्वीरित्या पूर्ण केला असेल असे उमेदवार
Junior Accounts Officer(कनिष्ठ लेखाधिकारी )ज्यांनी मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण केली असेल व कोणतेही |
सरकारी कार्यालय व्यापारी भागीदार संस्था अथवा स्थानिक प्राधिकरण
यातील किमान ५ वर्षाचा अखंड सेवेचा ज्यांना अनुभव असेल अशा
उमेदवारामधुन नामनिर्देशनाव्दारे नेमणुक करण्यात येईल.
या बाबतीत लेखाशास्त्र आणि लेखा परीक्षा हे विशेष विषय
घेऊन वाणिज्य शाखेतील पदवी धारण करणाऱ्यांना अथवा
प्रथम वा व्दितीय वर्गातील पदवी धारण करणा-यांना अधिक
पसंती दिली जाईल किंवा गणित अथवा सांख्यिकी
अथवा लेखा शास्त्र व लेखा परिक्षा हे प्रमुख विषय घेऊन पदव्युत्तर पदवी
धारण करीत असतील अशा उमेदवारांमधुन नामनिर्देशनाव्दारे नेमणुक
करण्यात येईल. याबाबतीत कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील अथवा .
व्यापारी संस्थेतील अथवा स्थानिक प्राधीकरणातील लेखा कार्याचा अनुभव
असणाऱ्यास अधिक पसंती दिली जाईल.
Junior Assistant ( कनिष्ठ सहाय्यक )माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा तुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झाले
असतील आणि महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मराठी
टंकलेखन व लघुलेखन यातील परीक्षा घेण्यासाठी असलेल्या एतदर्थ
मंडळाने किंवा आयुक्त, शासकीय परीक्षा विभाग, शिक्षण संचालनालय,
महाराष्ट्र राज्य यांनी अनुक्रमे मराठी व इंग्रजी टंकलेखनाचे दर |
मिनीटास ३० शब्द या गतीने दिलेले प्रमाणपत्र धारण करीत असतील
किंवा टंकलेखनामध्ये ५० टक्के गुण मिळवून माध्यमिक शाळा
प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा तुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील असे
उमेदवार परंतू असे की, इंग्रजी विषय घेऊन माध्यमिक शाळा
प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या किंवा
इतर भाषेतील टंकलेखनाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना अधिक
पसंती दिली जाईल.
महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन
निर्णय दिनांक ०६ जानेवारी १९९७ नुसार मराठी टंकलेखन
आवश्यक राहील. परंतु उक्त दोन भाषांपैकी मराठी भाषेतील
गतीच्या प्रमाणपत्रानुसार नियुक्त केलेले उमेदवार, नियुक्त
केलेल्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत इंग्रजी
भाषेतील दर मिनीटास ४० शब्दांहून कमी नाही
अशा टंकलेखनाच्या गतीचे प्रमाणपत्र मिळवतील असे उमेदवार
Junior Assistant Accounts(कनिष्ठ सहाय्यक लेखा ) माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समतुल्य परीक्षा
उत्तीर्ण झालेले उमेदवार तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय
कर्मचाऱ्यांसाठी मराठी टंकलेखन व लघुलेखन यातील परीक्षा घेण्यासाठी
असलेल्या एतदर्थ मंडळाने किंवा आयुक्त, शासकीय परीक्षा विभाग,
शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी मराठी टंकलेखनाचे
दर मिनिटास ३० शब्द या गतीने दिलेले प्रमाणपत्र धारण
करीत असतील किंवा | टंकलेखनामध्ये ५० टक्के गुण मिळवून
माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा अथवा समतुल्य
परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
परंतू असे की, इंग्रजी विषय घेऊन माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र
परीक्षा किंवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या किंवा इतर
भाषेतील टंकलेखनाचा अनुभव असलेल्या उमेदवारांना
अधिक पसंती दिली जाईल.
तसेच लेखाविषयक कामकाजाचा पूर्वानुभव असलेल्या
उमेदवारांना अधिक पसंती दिली जाईल.
Supervisor ( पर्यवेक्षिका ) ज्या महिला उमेदवारांनी एखाद्या संविधिक विद्यापीठाची,
खास करून समाजशास्त्र किंवा गृहविज्ञान किंवा शिक्षण
किंवा बालविकास किंवा पोषण किंवा समाजशास्त्र या
विषयातील स्नातक ही पदवी धारण केलेली आहे.
तसेच महिला व बालविकास विभागाकडील शासन
अधिसूचना दि. ०४ जून २०२१ नुसार ज्यांनी पदवी
धारण केली असेल असे उमेदवार
Livestock Supervisor(पशुधन पर्यवेक्षक ) (अ) संविधिक विद्यापीठाची, पशुवैद्यक शास्त्रातील पदवी धारण
करीत असलेल्या व्यक्ती किंवा (ब) पशुधन पर्यवेक्षक, पशुपाल,
पशुधन सहाय्यक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी
किंवा पशुधन विकास
अधिकारी (ब श्रेणी) या बाबतची पशुसंवर्धन संचालनालयाने
दिलेली पुढील पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण करणा-या व्यक्ती.
(१) त्यावेळच्या मुंबई राज्याने चालविलेल्या अभ्यासक्रमासह,
पशुवैद्यक पशुपाल प्रशिक्षण अभ्यासक्रम (२)
पशुसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र शासन आणि राज्यातील
विविध संविधीक कृषि विद्यापीठे यांनी चालविलेल्या
पशुधन पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम (३) पशुसंवर्धन विभाग,
महाराष्ट्र शासन यांनी चालविलेला पशुवैद्यक व पशुसंवर्धन
शास्त्रामधील दोन वर्षाचा सेवांतर्गत पदविका अभ्यासक्रम (आणि),
(४) खालील संस्थांनी चालविलेला पशुवैद्यक शास्त्र
विषयासह दुग्धशाळा व क्षेत्र व्यवस्थापन व पशुसंवर्धन पदविका
या मधील दोन वर्षाचा पदविका अभ्यासक्रम.
(एक) महाराष्ट्र तंत्रशिक्षण परीक्षा मंडळ,
किंवा (दोन) राज्यातील विविध संविधीक कृषी विद्यापीठे किंवा किंवा
५) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांच्यामार्फत
चालविण्यात येणारा पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका
प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उत्तीर्ण| माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय,
महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून वेळोवेळी विहित केलेले संगणक
वापराबाबतचे प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे.
Laboratory Technician,(प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ )ज्याने मुख्य विषय म्हणुन भौतीकशास्त्र किंवा रसायनशास्त्र
अथवा जीवशास्त्र किंवा वनस्पतीशास्त्र अथवा प्राणीशास्त्र
किंवा सुक्ष्म जीवशास्त्र यासह विज्ञान विषयामध्ये पदवी धारण
केली असेल अशा उमेदवारातून नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक
करण्यात येईल. (परंतु हाफकिन संस्थेच्या वैद्यकिय
प्रयोगशाळा तंत्रशास्त्रामध्ये पदविका धारण करीत
असलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.)
Senior Assistant वरिष्ठ सहाय्यक )संविधिमान्य विद्यापीठाची पदवी प्रमाणपत्र धारण करणारे उमेदवार
Senior Accounts Assistant(वरिष्ठ सहाय्यक लेखा )मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण करीत असतील
या बाबत लेखा शास्त्र व लेखा परिक्षा हे विशेष विषय घेऊन
वाणिज्य शाखेतील पदवी धारण करणा-या अथवा पहिल्या
किंवा दुस-या वर्गातील पदवी धारण करणा-या आणि
कोणत्याही सरकारी कार्यालयात अथवा व्यापारी संस्थेत
अथवा स्थानिक प्राधिकरणात तीन वर्षाहून कमी नसेल
इतक्या अखंड कालावधी पर्यंत लेखा विषयक कामांचा
पदवी नंतरचा प्रत्यक्ष अनुभव असलेल्या उमेदवारांना
अधिक पसंती दिली जाईल.
Extension Officer (Agriculture)(विस्तार अधिकारी (कृषि) ) ज्यांनी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कृषि विषयातील पदवी
किंवा इतर कोणतीही अर्हता धारण केली असेल अशा
उमेदवारांची नामनिर्देशनाद्वारे नेमणूक करण्यात येईल.
परंतू कृषि विषयातील उच्च शैक्षणिक अर्हता आणि कृषि विषयक
कामाचा अनुभव किंवा कृषि पद्धतीचे व्यवसायाचे
ज्ञान व ग्रामीण
जीवनाचा अनुभव असेल अशा उमेदवारांना
अधिक पसंती देण्यात येईल.
Extension Officer (Education(विस्तार अधिकारी (शिक्षण) ) कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.ए./बी.कॉम./ बी.एस.सी.
ही पदवी किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण केली असेल
आणि ज्यांनी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एड.
अथवा समकक्ष पदवी | किमान ५०% गुणांसह उत्तीर्ण केली
असेल आणि ज्यांना मान्यताप्राप्त प्राथमिक / माध्यमिक,
उच्च माध्यमिक विद्यालय, अध्यापक विद्यालयातील
शासनमान्य पदावरील सक्षम प्राधिकाऱ्याने वैयक्तीक
मान्यता दिलेला किमान तीन वर्षाचा अध्यापनाचा किंवा
प्रशासनाचा अनुभव आहे. असे उमेदवार
Extension Officer(statistical)(विस्तार अधिकारी )( (सांख्यकी)संविधिमान्य विद्यापिठाची विज्ञान, कृषि, वाणिज्य किंवा वाङ् मय
शाखेची अर्थशास्त्र किंवा गणित अथवा सांख्यिकी विषयासह प्रथम
अगर द्वितीय वर्गातील पदवी धारण करीत असतील किंवा
ज्यांना नमुना सर्वेक्षण करण्याचा अनुभव असेल,
किंवा पदवी व अनुभव दोन्ही असतील असे उमेदवार
परंतु, अशा विषयांपैकी एका विषयाची स्नातकोत्तर पदवी धारण करणाऱ्या
उमेदवारांना अधिक पसंती देण्यात येईल
Civil Engineering Assistant (स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक
(Construction / Minor Irrigation) (बांधकाम / लघुपाटबंधारे) )
माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा किंवा तुल्य परीक्षा
उत्तीर्ण झाले असतील आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी
सहाय्यकाचा एक वर्षाचा पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण झालेले
उमेदवार संविधीमान्य तत्सम खालील पाठ्यक्रम
१) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या एक वर्षाचा
पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किंवा
२) आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समन
(वास्तुशास्त्रीय आरेखक), किंवा
३) कन्स्ट्रक्शन सुपरवायझर (बांधकाम पर्यवेक्षक) किंवा
४) आरेखक (स्थापत्य) हा दोन वर्षाचा
पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किंवा
५) सैनिकी सेवेतील बांधकाम पर्यवेक्षकाचे
अनुभव प्रमाणपत्र किंवा स्थापत्य
अभियांत्रिकी मध्ये पदविका, पदवी, पदव्युत्तर
पदवी धारण करीत असतील असे उमेदवार

ZP Satara Bharti 2023: – साठी महत्वाच्या तारीख

अर्ज करण्याची पद्धत – ऑनलाईन
ऑनलाईन अर्ज सुरु होण्याची तारीख : 05/08/2023
ऑनलाईन अर्ज स्वीकार करण्याची अंतिम तारीख : 25/08/2023

ZP Satara Bharti 2023: साठी अर्ज कसा करायचा ?

 • प पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र व इच्छुक अर्जदार खाली दिलेल्या लिंक वापरून
  • ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
 • ऑनलाइन अर्जासाठी ,अर्जदाराने खाली दिलेल्या ऑनलाइन नोंदणी लिंक वापरून
  • ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल .
 • पोस्टसाठी आवश्यकतेनुसार सर्व आवश्यक तपशील ऑनलाइन
  • अर्ज फॉर्ममध्ये नमूद करा.
 • आणि अर्जदाराने त्यांचा छायाचित्र आणि स्वाक्षरी ची
  • स्कॅन प्रत आवश्यक आहे प्रमाणपत्र अपलोड करणे आवशक आहे
 • ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी ,उमेदवारांना तपशीलवार सूचनांमधून जाण्याची
  • सल्ला दिली जाते
 • ( टीप )ऑनलाइन अर्ज करतांना अचूक माहिती भरावी .
 • प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी “नवीन नोंदणी” वर क्लिक करा.
 • प्रत्येक उमेदवाराचा नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड त्यांच्या ईमेल खात्यावर ईमेल केला जाईल.
 • तुमच्या क्रेडेन्शियल्ससह लॉग इन केल्यानंतर, “आता अर्ज करा” बटणावर क्लिक करा.
 • अर्जावर, तुमची वैयक्तिक माहिती प्रदान करा, जसे की तुमचे नाव, तुमच्या वडिलांचे नाव, तुमची जन्मतारीख, तसेच तुमचा शैक्षणिक इतिहास
 • अर्ज नाकारला जाऊ नये यासाठी तुम्ही स्कॅन केलेले पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्रे आणि स्वाक्षरी प्रमाणबद्ध परिमाण आणि आकारात JPG फॉरमॅटमध्ये अपलोड करा.
 • अर्ज फी भरण्यासाठी तुम्ही तुमचे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंग वापरू शकता.

ZP Satara Bharti 2023:– Overview

 • Total Posts: 972 Posts
 • Post Name – (read main Advertisement)
 • Salary / Remuneration : . Rs,19,900/- TO Rs,. 1,12,400/- per month.
 • Application Fee : Open category Rs,1000/-& ST/SC/PWBD-Rs.900/-
 • Qualification – Educational qualification is as per requirement of the posts. (Read Original Advertisement)
 • Age Limit – 18 to 43 years, ( less may be more depending on category)
 • Mode of Application – Online
 • Application Process Commencement Date : Dt. 05/08/2023
 • Last date to apply is: 25/08/2023

How to apply for ?: ZP Satara Bharti 2023

 • Eligible and interested applicants to apply for the posts using the link given below
 • Can apply online.
 • For online application, the applicant can use the online registration link given below
 • You have to register online.
 • All necessary details online as required for the post
 • Mention in the application form.
 • and his photograph and signature of the applicant
 • Scan copy required Certificate upload required
 • Before applying online, candidates should go through the detailed instructions
 • is advised
 • (Note) Fill correct information while applying online.
 • Click on “New Registration” to complete the process.
 • Each candidate’s registration number and password will be emailed to their email account.
 • After logging in with your credentials, click on the “Apply Now” button.
 • On the application, provide your personal information, such as your name, your father’s name, your date of birth, as well as your educational history.
 • Upload your scanned passport size photographs and signature in JPG format with proportional dimensions and size to avoid rejection of application.
 • You can use your debit or credit card or net banking to pay the application fee.